تبلیغات
چوب خدا صدا نداره... - دو کلوم حرف حساب!
وقتی بحث حجاب میشه یه جمله های کلیشه ای رو زیاد میشنویم. گاهی بعضی افراد تصور -بخوانید توهم- می کنند که جوابی براشون نیست!

اینم جواب:


*
خواهر خوبم که میگی "من مسئول ایمان مردها نیستم"

شما با حجابت مسئول ایمان خودت هستی. چون حجاب، فرمانبرداری از دستور صریح خداست.


**
خانم عزیزی که میگی "مردهای هیز درهر صورت به خانم ها -حتی چادری- نگاه بد می کنند"

آیا زرنگ بودن یه دزد -که به هر طریق ممکن میره دزدی- توجیه میشه که در خونه رو باز بذاریم؟

***
دخترخانم باحیایی که میگی "خب مردا جلوی چشماشون رو بگیرن"

اینجا نه بهشته نه مدینه فاضله!

اینجا خود خود خود زمینه!

بهتره واقع بین باشیم و بپذیریم که همه مردها چشم پاک نیستند

شکی درش نیست که مردها نباید نگاه بد به خانم ها داشته باشن اما چه بخوایم چه نخوایم واقعیت اینه که جمعیت کثیری از آقایون از بیماری هیزی رنج میبرن

کدوم زن باحیاییه که از نگاه هیز و هوسباز مردها خوشش بیاد؟

بنابراین خانم هایی که لباس تنگ می پوشن باید توی رفتارشون تجدیدنظر کنن چون در هر صورت مورد طمع مردهای هوسباز قرار می گیرن

خیلی از خانم ها به این جنبه ماجرا توجه نمی کنند و بعضیاشون هم از فرط بی حیایی به این روزگار افتادن

درهرصورت توجیهی برای پوشیدن لباس های تنگ و چسبان وجود نداره

تمام!